?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 带式真空qo机的q作q程和优?- C市一诺机械设备有限公?/title> <meta name="keywords" content="摇滚之夜电子,摇滚之夜在线客服,摇滚之夜APP下载" /> <link type="text/css" href="/template/zyql20170324/lib/base.css" rel="stylesheet" /> <link type="text/css" href="/template/zyql20170324/lib/style.css" rel="stylesheet" /> <script src="/template/zyql20170324/js/jquery-1.8.0.min.js"></script> <script src="/template/zyql20170324/js/foucsbox.js"></script> <script type="text/javascript" src="/template/zyql20170324/js/dtlb123.js"></script> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <div class="top"> <div class="wfixed clearfix"> <span class="fl1"> C市一诺机械设备有限公ؓ您免Ҏ?a href="http://www.zrbqjs.live">转鼓真空qo?/a>?a href="/supply/">预涂式{鼓真I滤机</a>?a href="/news/">真空带式qo?/a>{相关信息发布和相关资讯Q敬请关注! </span> <div class="topNavSe fr"> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/4685/stat/"></script> </div> <div class="search fr mr10"> <script type="text/JavaScript"> function Seach() { var t = $(".select_showbox").text(); if (t == "站外") { document.getElementById("formSeach").action = "http://www.yiyeso.net/s.asp"; } else { document.getElementById("formSeach").action = "/key.aspx"; } } </script> <form name="formSeach" id="formSeach" target="_blank" action="/key.aspx" onsubmit="Seach()"> <div class="seaL fl"> <div class="search_select fl"> <select name="nest" id="search"> <option value="0">站内</option> <option value="1">站外</option> </select> </div> <input type="text" name="k" value="误入关键词搜烦" onblur="if(this.value==''){this.value=this.defaultValue;}" onfocus="if(this.value==this.defaultValue){this.value='';};" class="search_text fl" /> </div> <div class="seaBu fr pr"> <input type="image" align="absmiddle" src="/template/zyql20170324/images/sea.jpg" class="search_button fr" /> <span></span> </div> </form> </div> </div> </div> <div class="wfixed clearfix"> <div class="fl logo"><a href="http://www.zrbqjs.live/" title="C市一诺机械设备有限公?><img src="/uploads/logo/20171107094726.jpg" alt="C市一诺机械设备有限公? /></a></div> <div class="fr tel"><a href="http://www.zrbqjs.live/contact/" title="咨询热线" rel="nofollow"><img src="/template/zyql20170324/images/tel2.png" alt="咨询热线"/></a></div> </div> <div id="menu"> <div class="menu"> <ul> <li><a href="http://www.zrbqjs.live/" class="cur" title="|站首页" >|站首页</a></li> <li><a href="http://www.zrbqjs.live/about/" title="走进我们">走进我们</a></li> <li><a href="http://www.zrbqjs.live/news/" title="新闻资讯" >新闻资讯</a></li> <li><a href="http://www.zrbqjs.live/supply/" title="产品中心" >产品中心</a></li> <li><a href="http://www.zrbqjs.live/about/about2.html" rel="nofollow" title="资质荣誉">资质荣誉</a></li> <li><a href="http://www.zrbqjs.live/about/about3.html" title="产品案例" rel="nofollow">产品案例</a></li> <li><a href="http://www.zrbqjs.live/contact/" title="联系我们">联系我们</a></li> </ul> </div> </div> <div class="banner" id="flashs"> <script type="text/javascript"> var picarr=new Array(); picarr[1] = "/uploads/link/20170607054728.jpg"; picarr[2] = "/uploads/link/20170527110715.jpg"; for (i=1;i<=2;i++) { if(picarr[i]!="") { var j=i-1; document.write ('<div class="bgitem" style="background-image:url('+picarr[i]+');" id="flashbg'+ j + '"></div>'); }} </script> </div> <div class="main"> <div class="wfixed clearfix"> <div class="insLeft font_w fl"> <div class="intit fs24 font_a"> <span class="fb font_w">产品中心</span> <em>/</em> <b class="fs18 fb">Product center</b> </div> <ul class="proSide fs16 tac"> <li><a href="/zkzgglj/" title="真空转鼓qo?>真空转鼓qo?/a> <ul> </ul> </li> <li><a href="/zgzkglj/" title="转鼓真空qo?>转鼓真空qo?/a> <ul> </ul> </li> <li><a href="/gdszkzgglj/" title="刮刀式真I{鼓过滤机">刮刀式真I{鼓过滤机</a> <ul> </ul> </li> <li><a href="/ytszkzgglj/" title="预涂式真I{鼓过滤机">预涂式真I{鼓过滤机</a> <ul> </ul> </li> <li><a href="/sdszkzgglj/" title="折带式真I{鼓过滤机">折带式真I{鼓过滤机</a> <ul> </ul> </li> <li><a href="/spjdzkglj/" title="水^胶带真空qo?>水^胶带真空qo?/a> <ul> </ul> </li> <li><a href="/dsglj/" title="带式qo?>带式qo?/a> <ul> </ul> </li> <li><a href="/zkycglj/" title="真空永磁qo?>真空永磁qo?/a> <ul> </ul> </li> <li><a href="/tcglj/" title="陶瓷qo?>陶瓷qo?/a> <ul> </ul> </li> <li><a href="/lb/" title="滤布">滤布</a> <ul> </ul> </li> <li><a href="/ybs/" title="qo?>qo?/a> <ul> </ul> </li> </ul> <div class="asideCotact mt15"> <div class="intit fs24 font_a"> <span class="fb font_w">联系我们</span> <em>/</em> <b class="fs18 fb">contact us</b> </div> <div class="asideTel font_a fs20 clearfix"> <b class="fl"><img src="/template/zyql20170324/images/inTel.jpg" /></b> <h3 class="fl ml10 font_a"> <span class="fs16">TELEPHONE</span> <p class="fs26 fb">13837359848</p> </h3> </div> <ul class="fs14"> <p>联系人:李福q?/p> <p>手机Q?3837359848</p> <p>邮箱Q?a href="mailto:yinuoshebei@163.com" title="邮箱" rel="nofollow">yinuoshebei@163.com</a></p> <p>|址Q?a href="http://www.zrbqjs.live" title="|址" rel="nofollow">www.zrbqjs.live</a></p> <p>地址Q河南新乡市成祥??/p> </ul> </div> </div> <div class="insRight fr"> <div class="crumb"> <span class="fl font_w fs18">新闻详情</span> <b class="fr">您现在的位置:<a href="/">首页</a> > <a href="/news/jszc/">技术支?/a> > 详细内容</b> </div> <div class="insNewsArti clearfix pt10 font_w"> <h1 class="tac fs20" style="line-height:80px;">带式真空qo机的q作q程和优?/h1> <h3 class="tac"><span>来源Q?a href='http://www.zrbqjs.live/news/126.html'>http://www.zrbqjs.live/news/126.html</a></span><span>发布旉Q?018-10-13</span></h3> <div class="con mt10 fs14"> <p><p class="MsoNormal" style="text-indent:2em;"> <span style="font-size:16px;">带式真空<a href="/ybs/" target="_blank">qo?/a>?a href="/lb/" target="_blank">滤布</a>滤介质,整体环Ş胶带ؓ真空室。机器开始工作时Q环形橡胶带带动滤布q行Q胶带与真空滑台上环形摩擦带形成密封的真I室Q这个真I室接通真I系l就在橡胶带上成为真I抽滤区。液体通过滤布和胶带进入真I室Q被气水分离器排出。而固体在滤布上Ş成o饼随着胶带UdQ成型后q入z区和z干区,最后在卸料辊将滤饼怸。这一工作周期l束后,滤布再经q自动清z、支撑辊和纠偏装|进入过滤区Q开始下一轮过滤?/span><span style="font-size:16px;">  </span> </p> <p class="MsoNormal" style="text-align:center;text-indent:2em;"> <span style="font-size:16px;"><img src="http://cmsimgshow3.zhuchao.cc/4685/20140401104718.jpg?path=www.zrbqjs.live/uploads/cp/20140401104718.jpg" alt="带式真空qo? width="300" height="229" title="带式真空qo? align="" /><br /> </span> </p> <p class="MsoNormal" style="text-indent:2em;"> <span style="font-size:16px;">采用环Ş胶带,韧性强Q耐酸和高温Q用滚动辊支撑Q减胶带运行阻力,廉使用寿命?/span><span style="font-size:16px;">  </span> </p> <p class="MsoNormal" style="text-indent:2em;"> <span style="font-size:16px;">采用固定真空盒与胶带构成真空密封形式?/span><span style="font-size:16px;">  </span> </p> <p class="MsoNormal" style="text-indent:2em;"> <span style="font-size:16px;">实现q箋q行qoQ可以实现连l完成进料、脱水、卸料、o布再生等q程?/span><span style="font-size:16px;">  </span> </p> <p class="MsoNormal" style="text-indent:2em;"> <span style="font-size:16px;">采用模块化设计,方便拆卸、组装,便于q输、安装、维护和保养?/span><span style="font-size:16px;">  </span> </p> <p class="MsoNormal" style="text-indent:2em;"> <span style="font-size:16px;">采用q程与现动控制的方式Q可以实施无人操作,操作方便便捷?/span><span style="font-size:16px;">  </span> </p> <p class="MsoNormal" style="text-indent:2em;"> <span style="font-size:16px;">带式真空压o机是目前市场?a href="/supply/173.html" target="_blank">真空qo?/a>pd中效果好的过滤设备,qo效果高、生产能力大、洗涤效果好、o饼干度高、操作方ѝ?/span> </p></p> </div> <div class="newArtiNext mt10"> <div>上一?<a href="127.html">污水处理讑֤厂家析氧化处理是什么?</a></div> <div>下一?<a href="125.html">板框压o机和带式压o机的Ҏ </a></div> </div> <div class="tag"> 相关标签Q?a href='/key.aspx?k=%b4%f8%ca%bd%d5%e6%bf%d5%b9%fd%c2%cb%bb%fa'>带式真空qo?/a>, </div> <div class="crumb mt15"> <span class="fl font_w fs18">相关新闻<b class="fs14 fn font_i ml5">RELATED NEWS</b></span> </div> <div class="insNews clearfix pt10 fs14 font_w"> <ul> <li><a rel="nofollow" href="/news/126.html" title="带式真空qo机的q作q程和优?>带式真空qo机的q作q程和优?/a><span>2018-10-13</span></li> <li><a rel="nofollow" href="/news/74.html" title="水^胶带式真I滤机h什么样的特?">水^胶带式真I滤机h什么样的特?</a><span>2015-03-08</span></li> <li><a rel="nofollow" href="/news/55.html" title="带式真空qo机厂家ؓ您讲q摇摆筛的工作原?>带式真空qo机厂家ؓ您讲q摇摆筛的工作原?/a><span>2014-01-17</span></li> </ul> </div> <div class="crumb mt15"> <span class="fl font_w fs18">相关产品<b class="fs14 fn font_i ml5">RELATED PRODUCT</b></span> </div> <div class="inproCon clearfix fs16 font_w tac"> <ul> <li> <h3><a rel="nofollow" href="/supply/132.html" title="水^胶带式真I滤机"><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/4685/20150411021109.jpg?path=www.zrbqjs.live/uploads/cp/20150411021109.jpg" width="170" alt="水^胶带式真I滤机" /></a></h3> <p><a href="/supply/132.html" title="水^胶带式真I滤机" rel="nofollow">水^胶带式真I滤机</a></p> </li> <li> <h3><a rel="nofollow" href="/supply/91.html" title="带式真空qo?><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/4685/20140401104718.jpg?path=www.zrbqjs.live/uploads/cp/20140401104718.jpg" width="170" alt="带式真空qo? /></a></h3> <p><a href="/supply/91.html" title="带式真空qo? rel="nofollow">带式真空qo?/a></p> </li> </ul> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="foot font_w"> <div class="wfixed"> <div class="ftCon clearfix"> <div class="fl con1"> <div class="ftNav clearfix"> <ul> <li><a href="http://www.zrbqjs.live/" class="cur" title="|站首页" >|站首页</a></li> <li><a href="http://www.zrbqjs.live/about/" title="走进我们">走进我们</a></li> <li><a href="http://www.zrbqjs.live/news/" title="新闻资讯" >新闻资讯</a></li> <li><a href="http://www.zrbqjs.live/supply/" title="产品中心" >产品中心</a></li> <li><a href="http://www.zrbqjs.live/about/about2.html" rel="nofollow" title="资质荣誉">资质荣誉</a></li> <li><a href="http://www.zrbqjs.live/about/about3.html" title="产品案例" rel="nofollow">产品案例</a></li> <li><a href="http://www.zrbqjs.live/contact/" title="联系我们">联系我们</a></li> <li><a href="http://www.zrbqjs.live/4g/" title="手机|站">手机|站</a></li> </ul> </div> <div class="bottom"> <p>Copyright© www.zrbqjs.live(<a rel="nofollow" title="复制链接" href="javascript:copyURL();" target="_parent">复制链接</a>) 刮刀式真I{鼓过滤机哪家好?污惔真空转鼓qo机怎么PC市一诺机械设备有限公司提供真I{鼓过滤机、刮刀真空转鼓qo机、折带式真空转鼓qo机、刮刀式真I滤机{品,Ƣ迎来电生定制Q?a href="https://#baidu.com/web/welcome/ico?s=fa316f261ea377df62a9d8c2c6090f49" target="_blank">癑ֺl计</a>Powered by <a href="http://www.nestcms.com" title="企业pȝ" target="_blank">{l</a><a href="http://www.zrbqjs.live/sitemap.html" title="|站地图">|站地图</a> <a href="http://www.zrbqjs.live/sitemap.xml" title="XML">XML</a> </p> <div style="width:220px;display:inline-block; float:left;"> <b class="cnzz fl"><script src="http://s20.#/stat.php?id=4821854&web_id=4821854&show=pic" language="JavaScript"></script></b> <b style="fl"> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/year/2012-11-30/"></script> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/cmode/"></script> </b> </div> <div class="clear"></div> <p>热门城市推广: <b class="ml15"> <a href="/city_index.aspx?city=henan" title="沛_" target="_blank" rel="nofollow">沛_</a> <a href="/city_index.aspx?city=hunan" title="湖南" target="_blank" rel="nofollow">湖南</a> <a href="/city_index.aspx?city=hubei" title="湖北" target="_blank" rel="nofollow">湖北</a> <a href="/city_index.aspx?city=guangdong" title="q东" target="_blank" rel="nofollow">q东</a></b></p> </div> </div> <div class="icontact fr"> <span class="fs24 font_a">13837359848</span> <p class="tactPeo">联系人:李福q?/p> <p class="tactTel">c话:13837359848 0373-5128799</p> <p class="tactAdd">地 址Q河南新乡市成祥??/p> </div> </div> </div> </div> <script src="/template/zyql20170324/js/select.js"></script> <script type="text/javascript" src="../im/js/ImVar.js"></script> <script type="text/javascript" src="../im/js/ImJS.js"></script> <script> $(function(){ $(".proSide li a").each(function () { if ($(this).attr("href") == window.location.pathname) { $(this).addClass('cur'); return false; } }); $(".proLiType li").each(function(){ $(this).css({"width":$(this).find("a").text().length*17+70}); $(this).find("a").css({"width":$(this).width()-70}); }); $(".proLiCon li").hover(function(){ $(this).addClass("cur").find("em").stop().animate({"left":"0px"},400); },function(){ $(this).removeClass("cur"); $(this).find("em").stop().animate({"left":"240px"},"fast"); $(this).find("em").animate({"left":"-240px"},0); }); $(".proLiCon li").each(function(){ if(($(this).index()+1)%4==0){ $(this).addClass("mr0"); } }); }) </script> <script> var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://#/hm.js?fa316f261ea377df62a9d8c2c6090f49"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })(); </script> <script src="http://cc.dns4.cn/kf/vclient/state.php?webid=96877" language="javascript" type="text/javascript"></script> <script type="text/javascript" src="http://g.789001.net/public"></script> <!--[if lt IE 9]> <style type="text/css"> .Radius{ behavior: url(/template/zyql20170324/js/PIE.htc); } </style> <![endif]--> <a href="http://www.zrbqjs.live/"><span class="STYLE1">ҡ֮ҹ½</span></a> <script>(function(){ var src = (document.location.protocol == "http:") ? "http://js.passport.qihucdn.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743":"https://jspassport.ssl.qhimg.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743"; document.write('<script src="' + src + '" id="sozz"><\/script>'); })(); </script> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>